e-mail:

VatChecker - hurtowa weryfikacja NIP i VAT UE


VatChecker służy do hurtowej weryfikacji poprawności numerów VAT na podstawie sprawdzenia formatu numeru, sumy kontrolnej (dla 27 krajów EU, brak Słowacji) oraz online w serwisie VIES (czy numer VAT-UE jest czynny).
Numery do weryfikacji mogą być wpisane ręcznie w formularzu lub wczytane z pliku: txt, csv, excel, Open Office Calc (ods).

Zobacz wersję demonstracyjną programu VatChecker Standard  .

Uwaga: Program NIE umożliwia weryfikacji statusu podatnika VAT w serwisie Ministerstwa Finansów


Wersje programu

Program dostępny jest w dwóch wersjach funkcjonalnych:

Możliwości wersji Standard

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Możliwości wersji CLI

Wersja CLI posiada większość cech i możliwości wersji Standardowej, główne różnice stanowi:

Przykładowe wywołanie programu:

vatchecker_cli.php -i plik_z_numerami.txt -o rezultat.csv
vatchecker_cli.php -i plik_z_numerami.blabla -I txt -o rezultat.xls
vatchecker_cli.php -i table_name.db -o table_name_out.db
vatchecker_cli.php -i table_name.db -o table_name_out.db
vatchecker_cli.php -i table.db -o table_out.db -p db_prefix_column_name
Dostępne parametry wywołania programu:

Plik wynikowy posiada następujące kolumny:

  1. Sprawdzany numer VAT np. PL7740001454
  2. Czy numer jest nieprawidłowy: 0 - PRAWIDŁOWY, 1 nieprawidłowy np. 0
  3. Format numeru: 0 nieprawidłowy, 1 prawidłowy, np. 1
  4. Suma kontrolna: 0 nieprawidłowa, 1 prawidłowa, 2 nie sprawdzana np. 1
  5. Sprawdzanie w VIES: 0 nieprawidłowy, 1 prawidłowy, 2 nie sprawdzane, 3 błąd z połączeniem do VIES np. 1
  6. Nazwa polskiego Urzędu Skarbowego, tylko dla NIP
  7. Informacje o właścicielu numeru VAT pobrane z VIES
  8. Datę zapytania do serwera VIES
  9. ID kontrolne zapytania VIES
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć