e-mail:

Rotator - aplikacja bezpłatna

Skrypt służy do wyświetlania na przemienego warstw (DIV), które mogą zawierać zdjęcia lub dowolną inną treść. Po kliknięciu w nawigację rotacja zaczyna się od klikniętej pozycji. Analizowany jest atrybut title="" zdjęć, który może być wyświetlany jako opis na półprzezroczystej warstwie. Kolor i stopień przezroczystości tła opisu zależy od pliku df_info.png. Resztę opcji dotyczących kolorystyki ustawia się w arkuszu styli df.css.

Wewnątrz skryptu (df.js, stara angielska nazwa rotatora) znajdują się dobrze skomentowane ustawienia pozwalające m.in. na zmianę szybkości rotacji, włączenia nawigacji i opisów.

Przykład działania

Tutaj zwykły tekst HTML. Jeśli, chcemy zastosować zwykły tekst i jednocześnie wyświetlamy opisy to musimy zastosować sztuczkę w postaci 1px przezroczystego gifa. Pusty atrybut title wyłączy wyświetlanie opisu dla tej warstwy, możemy tez ustawić jakiś tekst w title=""

Ściągnij

Rotator 2_1.zip (25 KB) zawiera pełne archiwum skryptu z przykładowymi zdjęciami. Licencja: BSD.