e-mail:

Newsletter

To potężne narzędzie umożliwiające dotarcie z ważnymi informacjami lub ofertą do osób, które wyraziły zainteresowanie i chęć subskrybowania takich wiadomości. Nasz system umożliwia definiowanie i obsługę wielu kategorii newsletterów co pozwala na przypisywanie osób do konkretnych grup zainteresowań lub też tematycznych. Zapisać się na dany newsletter można samodzielnie wypełniając prosty formularz zawierający adres email i opcjonalne pole imię po czym należy potwierdzić tą operację klikając na link, który przychodzi w mailu rejestracyjnym lub też można dokonać tego w panelu administracyjnym.
System umożliwia wysyłanie wiadomości w formacie tekstowym lub html definiowanym przy pomocy prostego w obsłudze edytora WYSIWYG. Podczas wysyłki newslettera operator informowany jest o jej przebiegu w sposób semigraficzny i przybliżonym czasie zakończenia operacji. Zapisywany w bazie danych jest także co jakiś czas ID subskrybenta co pozwala na wznowienie wysyłki w przypadku jej przerwania.
System ma wbudowaną opcje klonowania newsletterów, czyli tworzenia nowej wiadomości na podstawie wcześniej utworzonych, co pozwala szybko przygotować nową wysyłkę korzystając ze wzorca.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Przykładowe wdrożenia: Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy  , VanilaClub  


Warunki zakupu

Jeśli są Państwo zainteresowani nabyciem licencji na ten moduł lub chcą Państwo bezpłatnie przetestować oprogramowanie, prosimy o skontaktowanie się z nami.
Istnieje możliwość zakupu licencji jednorazowej (na jedną stronę WWW) lub wielokrotnego użycia. Instalację mogą Państwo wykonać samodzielnie lub też zlecić nam ją z ewentualnym dostosowaniem modułu do Państwa indywidualnych potrzeb.