e-mail:

Konfiguracja TheBat! Home

< Powrót do Pomoc, rozdział: Poczta Elektroniczna

Niniejszy dokument opisuje konfigurację programu RITLABS TheBat! Home 3.98 do obsługi konta poczty elektronicznej na serwerach firmy Freshdata.
Do prezentacji wykorzystujemy nieistniejące konto kowalski@domena.pl w przykładowej domenie "domena.pl" (firma nasza nie ma nic wspólnego z adresem www.domena.pl).
Czerwonymi obszarami zaznaczono miejsca na które należy zwrócić uwagę na danym etapie konfiguracji.

 1. Uwaga: Ten krok się pojawi jeśli uruchamiamy świeżo zainstalowany program TheBat! Jeśli mamy już jakieś zdefiniowane konta to należy spojrzeć na krok drugi, który można wywołać z menu górnego klikając odpowiednio na Account -> New...
  W tym kroku możemy wpłynąć na kilka ustawień programu: miejsca składowania poczty, miejsca umieszczenia skrótu w menu start, czy chcemy umieścić skrót na pulpicie lub i w menu start oraz czy chcemy dodać w menu podręcznym Wyślij do pozycję TheBat!
  Mogą Państwo zmienić te ustawienia wg. własnych preferencji, ale można także pozostawić domyślne. Naciskamy przycisk "Next".

  The Bat - Ustawienia programu

 2. Zostanie uruchomiony kreator tworzenia nowego konta. Wybieramy opcję "Chcę utworzyć nowe konto" (I want create a new account) i naciskamy Next

  The Bat - Tworzenie nowego konta lub przywrócenie z kopi zapasowej

 3. Wpisujemy nazwę konta np. kowalski@domena.pl, będzie się ona wyświetlać na liście dostępnych kont, zamiast adresu email można wpisać dowolną nazwę np. Biuro. Naciskamy przycisk Next.

  The Bat - Tworzenie nowego konta - nazwa konta

 4. Wpisujemy nazwę, która będzie używana w sekcji Od (nadawca) np. Jan Kowalski następnie adres email kowalski@domena.pl oraz opcjonalnie organizację, którą reprezentujemy np. Wspaniała firma Sp. z o.o. Naciskamy przycisk Next.

  The Bat - Ustawienie adresu email i nazwiska

 5. Ten krok jest bardzo istotny ponieważ ustawiamy w nim, rodzaj dostępu do serwera pocztowego, proszę ustawić POP3. Adres serwera poczty przychodzącej (Incoming mail server...) oraz adres serwera poczty wychodzącej (SMTP server...) należy ustawić na mail.domena.pl lub inny jeśli nie mają Państwo własnej domeny (więcej informacji na stronie głównej pomocy dla poczty).
  Koniecznie należy zaznaczyć opcję włączającą autoryzację przy wysyłaniu poczty (My SMTP server requires...) i przechodzimy przyciskiem Next do następnego kroku.

  The Bat - Podanie konfiguracji serwerów

 6. Podajemy nazwę użytkownia (username) w postaci pełnego adresu email np. kowalski@domena.pl (nie należy stosować tylko części adresu przed @) oraz wpisujemy hasło. Podczas wpisywania hasła zamiast wpisywanych znaków będą się pojawiać kropki (w celu uniemożliwienia podejrzenia na ekranie monitora tego co Państwo wpisują). Naciskamy przycisk Next.

  The Bat - Podanie danych do logowania

 7. W tym kroku ustawiamy jakim sposobem łączymy się z siecią internet. Jeśli, mamy stały dostęp do internetu odpowiednią opcją będzie pewnie sięć lokalna (Local Area Network...), jeśli mamy połączenie wydzwaniane należy wybrać odpowiednią opcję. Naciskamy przycisk Next.

  The Bat - Ustawienie rodzaju połączenia

 8. W ostatnim już kroku możemy wybrać opcję, która spowoduje wyświetlenie wszystkich ustawień (i ich ostateczną akceptację) lub zostawić opcję domyślną NIE (No) i nacisnąć przycisk Finish.

  The Bat - Zakończenie konfgurowania skrzynki pocztowej

Konto pocztowe mamy skonfigurowane, możemy odbierać i wysyłać pocztę, więcej informacji na temat użytkowania programu można znaleźć w jego pomocy - dostępnej po naciśnięciu przycisku F1