e-mail:

Konfiguracja Outlook Express

< Powrót do Pomoc, rozdział: Poczta Elektroniczna

Niniejszy dokument opisuje konfigurację programu Microsoft Outlook Express 6 do obsługi konta poczty elektronicznej na serwerach firmy Freshdata.
Do prezentacji wykorzystujemy nieistniejące konto kowalski@domena.pl w przykładowej domenie "domena.pl" (firma nasza nie ma nic wspólnego z adresem www.domena.pl).
Czerwonymi obszarami zaznaczono miejsca na które należy zwrócić uwagę na danym etapie konfiguracji.

 1. Po uruchomieniu programu Outlook Express należy z menu górnego wybrać Narzędzia i następnie Konta

  Outlook Express menu narzędzia

 2. W nowo wyświetlonym okienku "Konta internetowe" klikamy przycisk Dodaj, a po jego rozwinięciu klikamy pozycję "Poczta..."

  Outlook Express konta internetowe

 3. Zostanie uruchomiony kreator tworzenia konta pocztowego, najpierw musimy podać nazwę jaka będzie wyświetlana w polu Od (nadawcy) wiadomości. Może to byc pseudonim, imię i nazwisko lub dowolna inna nazwa. Wprowadźmy np. "Jan Kowalski". Po czym naciskamy przycisk Dalej.

  Outlook Express kreator nowego konta

 4. Wprowadzamy adres email np. kowalski@domena.pl i naciskamy przycisk Dalej

  Outlook Express kreator nowego konta adres email

 5. Upewniamy się czy serwer jest typu POP3 następnie ustawiamy adresy poczty przychodzącej i wychodzącej jako mail.domena.pl lub państwa_nazwa.freshdata.pl. Klikamy przycisk Dalej.

  Outlook Express kreator nowego konta parametry serwerów

 6. Jako nazwa konta należy wpisać pełny adres email np. kowalski@domena.pl należy także wpisać hasło, podczas wpisywania hasła nie będą widoczne (aby nikt nie mógł podejrzeć co jest na ekranie) znaki zamiast nich będą kropki. Po wprowadzeniu danych klikamy przycisk Dalej.

  Outlook Express kreator nowego konta dane do logowania

  Zostanie wyświetlona strona z gratulacjami o pomyślnym utworzeniu konfiguracji konta pocztowego, należy zamknąć okienko przyciskiem "Zakończ".
 7. Musimy jeszcze ustawić autoryzację konta dokonującą się podczas wysyłania wiadomości. Aby to wykonać należy w okienku "konta internetowe" (uwaga jeśli zamknęliśmy to okienko należy je otworzyć tak jak podano w kroku nr 1.) przejść do zakładki Poczta (jeśli mamy więcej kont pocztowych to należy zaznaczyć właściwe, poprzez kliknięcie) oraz nacisnąć przycisk Właściwości.

  Outlook Express utworzone nowe konto

 8. W oknie właściwości przechodzimy na zakładkę Serwery i zaznaczamy (na dole okienka) Serwer wymaga uwierzytelnienia. Następnie klikamy OK i w okienku "Konta internetowe" klikami Zamknij.

  Outlook Express właściwości nowego konta - włączenie uwierzytelniania

Konto pocztowe mamy skonfigurowane, możemy odbierać i wysyłać pocztę, więcej informacji na temat użytkowania programu można znaleźć w jego pomocy - dostępnej po naciśnięciu przycisku F1