e-mail:

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - Wdrożenia


Na tej stronie prezentujemy liste wybranych wdrożeń naszego oprogramowania BIP.

  1. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara ochronka" w Bydgoszczy
    http://bip.wokis.bydgoszcz.com


  2. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"
    http://bip.borpa.bydgoszcz.pl